Buku Panduan Penulisan Artikel Ilmiah

Buku ini berisi pengetahuan-pengetahuan dalam penulisan artikel ilmiah yang dikemas secara informatif menjadi enam bab.
1 – Pendahuluan
2 – Pra Penulisan Artikel Ilmiah
3 – Sistematika Penulisan Artikel Ilmiah
4 – Etika Penulisan Artikel Ilmiah
5 – Langkah Publikasi Artikel Ilmiah
6 – Review dan Revisi Artikel Ilmiah

Silakan klik