1

TEKNIK PENULISAN ARTIKEL UNTUK JURNAL DENGAN INDEKS SCOPUS

Buat Bapak/ Ibu dosen

Para Peneliti

di tempat

 

Bersama ini ada petunjuk penulisan artikel untuk jurnal terindex Scopus.

Semoga Berguna..

 

Teknik_Penulisan_Artikel_untuk_Jurnal_Dengan_Indeks_Scopus

 

 

Disusun :

Ismail Wekke

Sorong

Academia.edu community