1

KEM – PPKF TAHUN 2018

Paparan :

“KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018”

Oleh : Menteri Keuangan

Jakarta, Juni 2017

Paparan Menteri Keuangan – KEM PPKF 2018

 

Semoga Bermanfaat…