Research Gap

image_print

Gap adalah lompang yang belum disentuh oleh penyelidik2 lepas, yang mewajarkan kajian baru dijalankan.

Gap boleh wujud dalam aspek masalah, pemboleh ubah, populasi, lokasi, metodologi dan sebagainya.

Penting untuk calon2 master dan phd tunjukkan gap yang mewajarkan kajian mereka diadakan, sekaligus memenuhi elemen contribute the new knowledge.

Lebih penting, supaya tidak dibelasah dalam pembentangan dan viva ha ha.. 🤣.

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: text

Mohd Yusri Ibrahim

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *